Start

Witamy na stronie projektu badawczego: 

Hybrydowe multimedialne sceny mobilne szansą na innowację przełomową.

Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, 

Priorytet 04:  Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego,

Działanie 01: Badania naukowe i prace rozwojowe,

Poddziałanie 04: Projekty aplikacyjne, 

Numer umowy: POIR.04.01.04-00-0045/17-00.

Zawarta w dniu: 05.11.2018r. w Warszawie.

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0045/17.

Kwota dofinansowania: 5 636 648,53 PLN

Czas realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.12.2020.

Kierownik projektu:  dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI

Projekt realizowany przez konsorcjum:

1. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej.

2. Maciej ABRAMCZUK, LED STAR Piła.

KLAUZULA RODO https://odo.utp.edu.pl/rodo/nowe-obowiazki-informacyjne/